Vyhledávání Zpět na hlavní stranu

Články:

1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | Next
S.d.Ch. | 23.01.2014 00:58
FANTOM MORGALU | UMĚLECKÁ KOMEDIE
Je zvykem literátů jména reálných postav či dokonce míst a institucí z různě motivovaných ohledů měnit či komolit. Popis reálného, ač většinou satirizovaného, chování takových postav a institucí a i ostatní jejich projevy se tak ukrývají za pseudonymy stejně jako se tamtéž ukrývá autor před pěstmi či právníky svých literárních předloh. Tato zkušenost mě už několik let nezajímá. Zajímá mě podávat pod autentickými jmény konkrétních osob a institucí svou představu jejich chování a projevů, s častným odhlédnutím od známého kontextu, podrobovat je satirizování, pamfletizování, dehonestování nebo naopak idealizování a vytvářet tak nový druh rozměrného pseudonymu na druhé straně dvojtečky. V této hře je tento princip uplatněn v nejvyšší míře (jen v případě pana doktora Zdeňka Mahlera jsem podlehl vábení kouzelného pseudonymu Profesor Malér, jehož autorství budiž tu připsáno Vikimu Shockovi) a proto, vědom si jeho problematičnosti především v osobní rovině, přistupuji ke své práci vždy s vysokou uměleckou odpovědností a naplněn dobrou vůlí.
SVĚT JAKO CHORVATSKO A NIC / divadlo Divus | 16.11.2012 20:00
SVĚT JAKO CHORVATSKO A NIC / DIVADLO
Divadelní hra jako filozoficko-rekreační atrakce Hrají a účinkují: Ivan Mečl, Petra Lustigová, Lukáš Aki Houdek a S.d.Ch. Režie: S.d.Ch.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | Next

Produkty:

S.d.Ch.: Varlén No. 1.2.3. aneb Deníky všední úzkosti
Kolážový comiks „na hraně existence“, tento „deník všední úzkosti“ je pravou arcikuriositou pro nelíčené fajnšmekry, balancující na hraničních výspách komixu a koláže, poezie a blastemie, hříčky a tvůrčího konceptu, skrytého řádu a zjevného nesmyslu k samozřejmé originalitě obsahové a především formální.
    5 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Červený Amadeus aneb Život a dílo barkoního supermana
Plnokrevný hrdinský komix z dílny kreslířky a komixové autorky Silvy T. s texty S.d.Ch. jehož podtitul „Život a dílo barokního supermana“ naznačuje, že klec žánru má parukatý přírůstek obcující na obou stranách mříží, , „Červený Amadeus je pikantní výzva prázdných bublin.“, „Setkal jsem se s SilvouT, který komiksy kreslí už dlouho. Nadchl mě pro společnou práci na hrdinském komiksu. Potřeboval v první řadě hrdinu. Nabídl jsem mu Červeného Amadea z mé stejnojmenné divadelní hry. Ale z filozoficky založeného gentlemana zůstal v komiksu jen lascivní floutek. Anekdotičnost namísto zamýšlených složitějších syžetů.“, , Z rozhovoru s S.d.Ch. v časopise Umělec 2/2008
    10 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Varlén No. 4.5.6. aneb Deníky všední úzkosti
/komix na hraně existence/, , Kolážový comiks „na hraně existence“, tento „deník všední úzkosti“ je pravou arcikuriositou pro nelíčené fajnšmekry, balancující na hraničních výspách komixu a koláže, poezie a blastemie, hříčky a tvůrčího konceptu, skrytého řádu a zjevného nesmyslu k samozřejmé originalitě obsahové a především formální.
    6,50 EUR
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: Nouzové Imitatio Christi
Závěť muže, který ukradl a uprostřed postpřírody vyprasil popel praktického filosofa Ladislava Klímy
    9 EUR
Skladem
Detail
Ludmila Mikulková: Básně
Svazek je debutem a zároveň sumou dnes šestasedmdesátileté básnířky Ludmily Mikulkové. Zahrnuje verše napsané od konce padesátých let do současnosti a drobný cyklus Elsin osud. Nikdy však už nezahrne převážnou část autorčina díla nešťastně ztracenou a z paměti již nevylovenou, nejméně šest desítek básní převážně ze sedmdesátých let, které z něj činí torzo. Navíc byla autorka během vydavatelských příprav stižena těžkou osudovou ranou a svou básnickou činnost ukončila., Ivan Mečl, který nám velmi ochotně s vydáním knihy pomohl, mi poradil tři užitečné věci. Za prvé, abych se o povaze veršů zbytečně nerozepisoval, že to nemají zapotřebí, za druhé, abych raději napsal pár slov o tom, jak jsem se k nim a k jejich autorce dostal, proč je chci vydat a za třetí pár slov o Elsině osudu, který se týká fenoménu dnes tak extrémně okrajového, že konečně už stojí za pozornost. Budiž., Už mnoho let, den co den, krmí paní Mikulková opuštěné kočky na místě, kde pracuji, dochází za nimi s pojízdnou taškou, s čím dál většími obtížemi (motolští lékaři sabotují nutnou operaci, neboť evangelicky nemajetná pacientka nesložila úplatek, v hantýrce bílých oblud tzv. sponzorský dar - nejspíš Hippokratův vynález), je jejich obětavou ochránkyní a přítelkyní a tak jsem ji před lety poznal. , Později jsem ji poznal jako laskavou, skromnou a nečekaně houževnatou dámu osvědčující v pokoře svým životem svou víru a až nedávno, jen díky nějaké náhodné zmínce v našem rozhovoru, jako autorku píšící více než půl století v ústraní poezii. Požádal jsem ji, zda by mi něco ze svých básní nedala přečíst, ona souhlasila a začala mi je nosit úhledně přepsané do školních sešitů. Nežli jsem je přečetl, myslel jsem, že stáří paní Mikulkové je naplněno bolestí, když jsem je přečetl, pochopil jsem, že jí byl naplněn celý její život, byly jí naplněny i verše, které jsem četl, přestože ať jsem je četl, jak jsem je četl, četl jsem všude jen samou lásku. V těch verších, řekl jsem si, musí být esence katolicismu., Zatímco jiné její básně jsou i o jiném, Elsin osud je o bolesti způsobené láskou výhradně. „Znala jsem bolest tvou“, píše autorka, „tu lásku nešťastnou“, rýmuje hned v úvodu svého veršovaného kaleidoskopu pojednávajícího osud její přítelkyně Elsy, která se zamilovala do kněze v celibátu a zemřela žalem z nenaplněné a nenaplnitelné lásky k němu. Umírá v roce 1963 v devětadvaceti letech, říkám si, a zdá se mi to podivuhodné, a vzápětí vzpomínám na nedávnou inzerci v Katolickém týdeníku, v níž moravští farmáři poptávali pro své dcery muže s ideálními vlastnostmi katolických farářů, dále vzpomínám, že úctyhodné řádové sestry se označují jako nevěsty Kristovy, vzpomenu si na část listu svaté Kláry svaté Anežce, v níž jedna světice líčí druhé světici Krista jako ideálního milence, protože zachovává panenství, a konečně si vzpomenu, že osobně znám ženu, která platonickému vztahu ke knězi obětovala svůj osobní život, nezemřela, jen se nevdala, neměla děti, žije sama a v posledních letech chodí dvakrát týdně uklízet věčně uklizený farářský hrob - není totiž jediná, která ho uklízí. Zůstal jsem nad tím náhlým souběhem v úžasu a zmatení., Naštěstí, nevyzván, píše v Zapomenutém světle básník a kněz Jakub Deml o umírající selce: „Její duše jsem se ovšem dotkl i myšlenkou, i rukou“. Spěchá mi tím na pomoc a osvětluje celou věc z druhé strany, chtělo by se říci, z druhé strany oltáře. „Kněz je druhý Kristus“, dodává o něco dál, a to už se jedná o vyslovenou katolickou iluminaci., Naštěstí, vyzvána umírající Elsou, stala se Ludmila Mikulková literární zvěstovatelkou neúnosné bolesti své drahé a mrtvé přítelkyně a píše už v předmluvě: „Z morálních důvodů se chce dobrovolně vzdát jakéhokoliv setkání s tímto mužem.“ — Tak tomu konečně, docela věcně, už rozumím., Škoda jen, že není k dispozici zmiňovaný Elsin deník a její neodeslaná korespondence, vydal bych je taky. , , S.d.Ch., Na Velký pátek 2011, v Křekovicích u Mladé Vožice
    3,02 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Česká trilogie
Rukopisy čtenářských verzí tří loutkoher:, , Obsahuje tyto hry:, , 1. Seance vyšehradská, Aneb pouť utajená K.H. Máchy a V. Hanky (Spiknutí astrálu - obrysy národní apokalypsy), , 2. Červený Amadeus, Existenciální fraška o sedmi jednáních v hrozném lednu 2003 napsaná, se zázrakem mincovního tance ve třetím, , 3. Ztraceni v Gottwaldu, Fatalistický pandán se smrtí andělů v 5. závěrečném aktu, , - - - - - - - - - - - - - -,
    10 EUR
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: Umělecká trilogie
BĚHEM ČETBY BY SE MOHLO NĚKOMU ZDÁT, ŽE NAVZDORY SVÝM PŘEDCHOZÍM TIRÁDÁM SMĚŘUJI OD LOUTEK K HERCŮM. TO ZDÁNÍ BY BYLO SPRÁVNÉ, POKUD BYCHOM BYLI U KONCE, JENŽE JEŠTĚ NEJSME. A TAK MOHU TAK POZORNÉMU ČTENÁŘI PROZRADIT, ŽE POHYB JE MNOHEM DELŠÍ, OKOLO HERCŮ VEDE, ANO, ALE VEN Z DIVADLA. , , , Kniha obsahuje 3 hry: , , Parketa Genia Prostřednosti, salonní heuristická fraška o 4. jednáních , , Kubus & Káva, aneb Mogul a jeho bratři, kubistická fraška o 4. obrazech , , Umění kultury, jako proměny horského hermafrodita, inspirované hermetické drama o 4. aktech
    9,60 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Studená vlna
Jedno z nejdůležitějších prozaických děl spisovatele, herce, loutkoherce, dramatika, hudebníka a umělce S.d.Ch. Text je hořkým popisem hororu mužství a bezohledným účtováním se světem a autorovým osobním příběhem. Na obálce byla použita koláž S.dCh., Grafická úprava a sazba Ivan Mečl, Jazyková redakce Olga Sixtová. Kniha o rozměrech 16 x 12 cm má 152 stran na kvalitním papíře. Vydáno v předvečer globálně očekávaného konce světa 20.12.2012.
    7 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Varlén No. 7.8.9. aneb Deníky všední úzkosti
Třináctý svazek edice DOBRODRUŽSTVÍ | Komix na hraně existence. Kolážový comiks „na hraně existence“, tento „deník všední úzkosti“ je pravou arcikuriositou pro nelíčené fajnšmekry, balancující na hraničních výspách komixu a koláže, poezie a blastemie, hříčky a tvůrčího konceptu, skrytého řádu a zjevného nesmyslu k samozřejmé originalitě obsahové a především formální.
    8,50 EUR
Skladem
Koupit

Umělec 2013/1
Back to Roots Issue
    6,50 EUR
Skladem
Detail
S.d.Ch.: Varlénův slavín
S.d.Ch.: Varlénův slavín, 99,5 x 69 cm, koláž a kresba
    900 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Varlénův vertikální betlém
S.d.Ch.: Varlénův vertikální betlém, 2007, 69,7 x 77,8, koláž a kresba
    1 000 EUR
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: Varlén za hrobem s W.A.M.
S.d.Ch.: Varlén za hrobem s W.A.M., 2006, 70 x 100 cm, koláž a kresba
    900 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Lidská trilogie
Po České a Umělecké trilogii završuje nakladatelství Divus edici dramatických opusů S.d.Ch. vydáním Lidské trilogie. Opulentně kolážovaná a fotograficky doprovázená celobarevná autorská kniha zahrnuje trojici dramat syntetizujících předešlá tématická vymezení opět ve třech žánrových polohách, loutkové frašky, literárního dramatu a náročného činoherní textu. Cenou Alfreda Radoka oceněná Duchovní smrt v Benátkách s žánrovým podtitulem loutková mortalita jako podobenství o zániku maskulinity je hedonistickou parafaustiádou a výsměchem naší permanentní nénii nad selankovitým domněním o zanikajícím světě duchovních hodnot. Na každý pád přijde vyčerpání a přijde konečné prozření, potom je každá gondola proplouvající pod vašimi palácovými okny pohřební. Iniciační mariánská fraška Katolický sen lidského člověka vyvádí pomocí svojí složité struktury divadelní text z divadelního prostoru a postuluje jeho prostřednictvím podmínky nutné posmrtné vzpoury proti zotročujícím metafyzickým mechanismům. Iniciace protažená vápencem Moravského krasu, ornamentalizovaná intencemi mariánského kultu a opatřená revolučním charakterem. Celý tří trilogický cyklus uzavírá makabrózní čtyřaktovka Jelení příkop, funerálně - apokalyptické evangelium známější pod falešným názvem Apokalypsa v Praze napsané na půdorysu didaktického symbolismu státního pohřbu Václava Havla a zklamaného chiliastického očekávání roku 2012. Přes ochoz Nejsvětějšího Salvátora je nejkrásnější vyhlídka na pestrou škálu možností našeho zániku a následné transcendence, ovšem jen pokud nám Pohřební bratrstvo nenařídí zatáhnout závěsy. Jak se ukázalo, je tu Lidská trilogie především proto, aby variovala téma zklamaného očekávání v jeho nejkrutější poloze, v selhání naší představy o podobě a fungování duchovního světa.
    13 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Tři Trilogie
Czech, Artist and Human trilogy for price of two.
    22 EUR
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: 3x Varlén (kompletní edice = 1.2.3. + 4.5.6. + 7.8.9.)
Kompletní edice (3 díly = 330 stran) Kolážových comiksů „na hraně existence“, tynto „deníky všední úzkosti“ jsou pravou arcikuriositou pro nelíčené fajnšmekry, balancující na hraničních výspách komixu a koláže, poezie a blastemie, hříčky a tvůrčího konceptu, skrytého řádu a zjevného nesmyslu k samozřejmé originalitě obsahové a především formální.
    11 EUR
Skladem
Koupit
S.d.Ch.: Misantropium
Devět her na 256ti stranách s obálkou Ivana Mečla. Kniha obsahuje zásadní autorovy hry z nichž některé byly poprvé uvedeny v Divus Pragerkabarettu na Vltavské. || 1. Zátiší Wehlemann-Nowotecki || 2. Uksfaust || 3. Svět jako Chorvatsko a nic || 4. Ze všech sirek poslední zápalka || 5. Literární umění exhumace || 6. Univerzální toaleta || 7. Divadelník || 8. Kabaret Bernhard || 9. Posuzovatel věcí ||
    10 EUR
Skladem
Koupit
VOLEBNÍ  MANUÁL: S.d.Ch.: POSLEDNÍ  HUSIČKA
Nevíte jak volit? Jste vyděšeni chmurnými průzkumy, ztraceni ve volebních slibech a zmateni mnohoznačnými analýzami expertů? Pak potřebujete náš velmi praktický VOLEBNÍ MANUÁL! Vše přehledně a jasně vysvětleno formou pragmatického konverzačního dramatu. Čtěte, volte a vraťte se spokojeně ke své práci i zábavě.
    3,80 EUR
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: UBIKAČNÍ TEORIE, dvojaktovka postrevolučního času
Vytištěno bíle na černém, kvalitním a pevném igelitu. Ilustroval Ivan Mečl.
    3,80 EUR
Skladem
Koupit


ArtLeaks
27.07.2014 19:39
i Produkt byl přidán do košíku.
Přejít do košíku Zpět k nákupu
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Mens, 1994, acrylic paintings on paper, 38 x 28, framed
Více informací...
550 EUR
From series of rare photographs never released before year 2012. Signed and numbered Edition. Photography on 1cm high white...
Více informací...
220 EUR
Autorský katalog českého sochaře a performera Martina Zeta Kresby mořem obsahuje cyklus kreseb. Které vznikaly bez zásahu ...
Více informací...
4 EUR
On Top, 2002, coloured photocopy, 29,7 x 21 cm
Více informací...
260 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS NOVÁ PERLA
Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
 

Galerie, knihkupectví a kavárna
otevřena od středy do neděle
od 11:00 do 22:00

a na objednávku emailem shop@divus.cz
nebo telefonicky na čísle +420 606 606 425


Divus Perla
Gábina Náhlíková, gabina@divus.cz, +420 604 254 994


Nakladatelství Divus
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888


Tiskárna, grafické a předtiskové studio Divus
studio@divus.cz


Časopis Umělec
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

 

Kavárna a knihkupectví Perla
Hana Turynová, shop@divus.cz, +420 606 606 425

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.