Vít Soukup, Markéta Soukupová: Výročí Svatby

- - - - -, , K výročí svatby, Motto: „Chceš-li poznat psa – musíš mít fenku ! (J.John), , Svatba je rituál, který se počítá k hlavním okamžikům existence. Jako všechny rituály slouží k sjednocení vůle, řízení konání, harmonizaci duší, a docílení všeobecné rovnováhy, jak fyzických, tak i společenských sil. Je to obřad, který symbolicky vyjadřuje souznění těla a duše dvou lidí. Tímto obřadem se do jejich souladu však také zavádí status manželství. Francis Bacon o manželství řekl, že slouží jako ochranný prostředek proti smyslnosti, zatímco přirozená smyslnost je tak říkajíc popudem k manželství. Jedno by nemělo vylučovat druhé, ale status manželství sám o sobě nijak smyslný není., Pak je tu ještě erotika, cenná lekce o termodynamice sexuálního projevu a útlaku. Probouzí sexuální vzrušení v našich myslích, neboť náš mozek je předprogramován jako spouštěcí mechanismus na hormony pohlavních orgánů. Tento hardware se v naší hlavě aktivuje nejrůznějšími podněty, jež se mozek naučil spojovat se sexuálními výzvami a možnostmi. Sex se tak odehrává především v naší mysli, a pornografie je ve skutečnosti čímkoli, co nás vzrušuje. I slovník definuje pornografii jako psanou, obrazovou, nebo jakoukoli jinou formu komunikace, jejímž účelem je vyvolat sexuální touhu. Podle této definice pornografie vůbec nevylučuje manželství, stejně jako sexuální touha, nesporný zdroj života a plození, nevylučuje být posvátnou a duchovní záležitostí. Neměla by však být spojována s násilnými impulsy, teprve potom se stává záležitostí obscénní. , Nový obrazový cyklus Víta Soukupa je věnovaný výročí jeho svatby s Markétou, oslaveného nejen touto výstavou, ale i narozením syna Václava. Erotická výpověď 9 obrazů cyklu se opírá o 9 rytin, pořízených Markétou na základě Vítových kreseb z porno časopisů, následně o ultrazvukový deník vývoje a pohybu embrya. Erotika je tu spojená s tělesností i s virtualitou, v této ambivalenci spočívá její půvab. Obrazová výpověď je dvojdomá, když nepočítáme třetí část video záznamu. V malbě se ovšem nezapře typické upření pozornosti autora na detail, jako metodu k poodhalení skutečnosti, jež je zároveň předmětná i fiktivní. Symbióza reálu a představ je vyjádřena také námětovým spojením pornografie a manželství, vztahem rituálů svatby a sexu. Detaily ženského těla, v kompoziční vazbě na vizuální věcné prvky, např. dekorativní látka, výšivka či kus ornamentu, vedou až k abstraktnímu, asymetrickému, vyzvětšenému celku. Avšak i drobné prvky působí ambivalentně - srdce není jen kýčem z pouti, ale i motorem pulsu života, vejce, jež připomíná genitálie, ukrývá zárodek a symbol vzniku života. Náměty, vycházející z porno časopisů i z intimity reálného prostředí, procházejí katarzí tvorby, umění tu očišťuje vášně a zakrývá tváře. Odhaluje spíše produkty lidské mysli jako předmětu kolektivního vlastnictví. Vít Soukup nepatří k malířům, jež váhají nad čistou a prázdnou plochou, nezačíná vlastní zpovědí. Dělí se s námi o věci a pojmy jako o předmět společné výpovědi. Jeho obrazy tak vytvářejí jakási zátiší, referující o stavu naší mysli. Jejich jasná barevnost vyvěrá z pohody a radosti, kterou mezi nás přerozděluje. , Antisexistům se vesměs nedostává lásky, něžnosti, nadrženosti či odvahy k tomu, aby se jim pornografie zalíbila. Zrovna tohle však, na této výstavě, u příležitosti výročí svatby, oběma autorům ve společné prezentaci nechybí. Ale co my ? Jestliže neužíváme hlavu také pro své potěšení, erotiku, zábavu a růst naší osobnosti, nikdo to za nás neudělá. Sex – to je věc osobní svobody a přirozenosti života, nikoli útlaku a násilí. Je třeba vědět, na kterou stranu se dát. Tak jako Mae West řekla ve filmu jednomu pistolníkovi s vybouleným poklopcem: „Máte tam pistoli, nebo jste rád, že mě vidíte ?“…Měli bychom vědět jak odpovědět. , , Vlasta Čiháková-Noshiro
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 8,05 EUR
Cena bez DPH: 8,05 EUR
Vzácná publikace ke společné výstavě rodinné erotiky a pornografie manželů Soukupových.
32 stran barevných reprodukcí, černobílých kreseb a fotografií na recyklovaném papíře.
15 x 15 x 0,5 cm. Koncepce publikace Ivan Mečl. Grafická úprava Blanka Brixová.


******Malby Víta Soukupa********Grafiky Markéty Soukupové***Fotografie manželů Soukopových


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !