Vít Havránek: bj

Katalog skupiny čtyř umělců (Josef Bolf, Ján Mančuška, Tomáš Vaněk a Jan Šerých) generace nastupující v druhé půlce devadesátých let nabízí pohled na nové postkonceptuální tendence v současné tvorbě. Bj neřeší otázky identity a intimity, od velkých témat se autoři přesunuli k momentům periferního vidění a myšlení. Jejich umění je nenápadné a téměř nepostřehnutelné, je možné se domnívat, že vzniklo jinak než uměleckou tvorbou. Připomíná dobu zmatení vizuálních obrazů, kterou přinesla v postkomunistických zemích nová média jako reklama a internet.,
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 9 EUR (11 USD)
Cena bez DPH: 9 EUR (11 USD)česky, anglicky
20 stran, 22 x 20,5 cm
Vydáno k výstavě BJ, skupiny BJ v Nadaci a centru současného umění Praha a Komunikačním centru Školská (Linhartova nadace).
Vydání umožnilo: studio Divus, Centrum současného umění Praha a Galerie Linhartovy nadace, 2000
Text: Vít Havránek
Jazyková korektura: Dana Mikulejská
Překlad: Vladan Šír
Fotografie: Martin Polák, René Rohan, Martin Špalda, Vladimír Goralčík, Petr Baran, archiv NG
Grafická úprava: BJ, Andrea Slováková (Divus)
Předtisková příprava: Divus
Tisk: Unitisk


Jan Šerých: kresby, 1999*Josef Bolf: V Bronxu, 11. 2. 2000*Ján Mančuška: Kuře, 1999*Tomáš Vaněk: z cyklu Participy, 1999*Josef Bolf: Pako Fashion, akryl na plastu, 1999*Ján Mančuška: 3+1, instalace, Galerie Starter & Sorter, 1999*Jan Šerých: kresby, fix na papíře, 1999*Tomáš Vaněk: z cyklu Participy, sprej na zdi, Galerie Na bidýlku Brno, 2000

NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !