Ján Mančuška: M (Já)

První část čtyřdílného publikačního projektu nejhravějšího českého umělce. Nejobsažnější díl Já je průřezem dosavadní umělcovou tvorbou, která hravě ale sarkasticky, barevně ale suše, roztomile ale cynickynejroztodivnějšími technikami glosuje náš každodenní až intimní život. Velké množství reprodukcí doprovází texty progresivního teoretika umění a kurátora Víta Havránka. Obálka rozsáhlého katalogu je ručně vyrobena dle uměleckého záměru.,
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 8 EUR
Cena bez DPH: 8 EURČesky, anglicky a německy.
112 stran, 20 x 20 x 1 cm
katalog byl vydán u příležitosti výstavy Praha 13
v lednu roku 2002 v Galerii Václava Špály
a v listopadu v Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum
díky podpoře Ministerstva kultury ČR,
Neue Galerie Graz a nakladatelství Divus
text Vít Havránek
grafická úprava Petr Babák
sazba a zlom Studio Machek & Babák
překlady Dan Morgan, Rico Schote a Richard Šerý
jazyková korektura Terezka Vanna
předtisková příprava Divus
tisk Unitisk
vydal Divus v roce 2002
ISBN: 978-80-96450-11-7


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !