Tomáš Lahoda: Podle (After)

Konceptuální malíř Tomáš Lahoda vytvořil podle vlastních kreseb z dětství, jež nesou zkomolený název Ikebama, současné kýčovité podoby, podle nichž sochař Jiří Sobotka udělal formalistické skulptury. Tento absurdní konceptuální projekt jakoby vytržený z jakéhokoliv kontextu realizovali autoři ve sladce vymalovaném prostoru galerie. Jejich společnou vizuální hříčku zaznamenává stejnojmenný katalog.,
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 3,62 EUR
Cena bez DPH: 3,62 EURčesky a anglicky
12 stran na kvalitním křídovém papíře
Velikost: 21 x 15 cm
Vydáno při příležitosti výstavy 19. 3. – 25. 4. 1999 v Moravské galerii Brno, Pražákův palác, Husova 18, 662 26 Brno
Grafická úprava Ivan Mečl

Stránka z katalogu*Stránka z katalogu*Stránka z katalogu

NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !