Martin Zet: SEBEVRAŽDA IMAGE

Další kniha Martina Zeta sestavená ze zápisů životních událostí, komentářů, dokumentů a fotografií ze soukromých i veřejných performancí. Dozvíte se v ní jak se ucházel o pozici ředitele České televize, jak se zbavil auta kvůli válce v Iráku, jak ilegálně překračoval hranice, prodával peníze se slevou nebo se stal teroristou. Naučíte se dělat revoluční vlajku libovolného státu, nebo si budete moci zatancovat hiphop s Hitlerem v Orlím hnízdě. || 27 x 21 x 1 cm | Celobarevná publikace s množstvím reprodukcí na kvalitním papíře a v kartonové obálce |
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 15 EUR
Cena bez DPH: 15 EURJAZYK Cena
ANGLICKY 15 EUR ks
NĚMECKY 15 EUR ks
ČESKY 15 EUR ks

„Průměrný život savce trvá 800 000 000 úderů srdce. U lidí tedy 19 let. Kdybychom se nepřežívali, tak by lidský svět byl skvěle jednoznačné místo. Devatenáct – to je přesně ten věk, kdy do jasného černobílého vidění začínají prosakovat odstíny šedé, kdy se člověk stává ohebnějším ke kompromisu.
Dozrát do reprodukčního věku, zplodit děti a zemřít. Děti vychovávající děti – z toho mají hrůzu zejména „zralí“ vychovatelé.
Bolestně se snažím navrátit do takovéhoto stavu vědomí, ve kterém rozpoznávání, co je skutečně důležité (legrace, láska, kamarádství, sex), i rozpoznávání dobra a zla (o kterých někteří dospělí tvrdí, že neexistují) je ta nejpřirozenější věc. A zabývat se něčím jiným než svou volbou je ztráta času.
Obecný i můj osobní problém je, že žiji déle, než k čemu jsem byl stvořen (a nebýt doktorů, tak to mohlo být právě jen těch devatenáct let).“

 

"Poznámka mé ženy Eriky mì pøivedla k tomu, že bych si mìl ve smluvních podmínkách vymínit
pro pøípad, že z této funkce pùjdu do vìzení, aby mì zavøeli do Vinaøic (sousední vesnice cca
3 km vzdálená), aby to ke mnì mìli blízko."

 

"KAŽDÝ,

NA
OBĚTI,
Z
TOHO
PROFITUJE!"

 

Výňatky z knihy


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !