Časopis Umělec 1999/4 >> Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana Přehled všech čísel
Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana
Časopis Umělec
Ročník 1999, 4
2,50 EUR
3 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana

Časopis Umělec 1999/4

01.04.1999

Anatolij Osmolovskij | rusko | en cs

20. února 1999
4. 12. 98 byl A.T.O. pozván k účasti na uměleckém setkání “Umělecká manéž".
Jeho myšlenka spočívala ve vystavení reprodukcí pravoslavných ikon, přičemž se vparodické podobě předávalo jejich znesvěcení ("vylepšení"). Do ikon byly za symbolický poplatek přimalovány pohoršlivé nápisy a obrázky a pouze po absolvování této procedury mohly být prodány.
Během několika hodin byla výstavní síň uzavřena. Bylo vzneseno trestní oznámení podle paragrafu 272 odstavce 1: rozdmýchávání mezináboženského nepřátelství. A.T.O. tedy hrozí až čtyři roky vězení. Podle nařízení Moskevské správní rady byl odvolán kurátor výstavy a také ředitel výstavní síně, ve které byla výstava instalována.
Takový vývoj událostí není v současném Rusku náhodný (viz U 7/98 “Umění mimo zákon" a U 6-7/98 “Kdo kope do mrtvého lva"). Už pět let totiž starosta Lužkov vidí své poslání ve znovuobnovení pravoslaví. Ohromné množství peněz z rozpočtu je směřováno ke zvelebování kostelů a chrámů. Po zrušení komunistické ideologické doktríny má státní moc potřebu morálního a politického ospravedlnění své existence. Redukce SSSR do hranic Ruské federace ji nutí hledat tyto zákony ve starém pravoslaví.
Zničení vědeckého potenciálu země, její kultury a vzdělávání - to je druhá strana návratu k “pramenům". Zdé se, že s rozpadem komunistického experimentu není jiné východisko, než degradace ruské společnosti zpět k feudalismu...
Západní společnosti budou mít během následujících pěti let na své východní hranici úplně jiný obraz myšlení. V tomto smyslu akce A.T.O. jakožto i celé současné umění jsou ojedinělou, slabou, ale reálnou a skutečnou, pravou protiváhou reakcí v současné ruské dezorientované společnosti. Jako performance nemohou vzbudit nic než záporné reakce ruské "inteligence".
Vprvní řadě “svědomí národa" předvedlo svůj infantilismus, nezodpovědnost a hloupost.
Lidé, jejichž samotná existence by byla nemožná bez současné kultury se “zříkají " člověka, který jim dá možnost být a myslet.
Fakt, že čtete tento text (a jste pobouřeni) to je zásluha Avněje a jemu podobných “satanistů"
Současné umění - to je kvintesence myšlení, svérázná laboratoř myšlenek. Hlavně současní umělci a filosofové vytvořili podmínky pro vznik počítačů a jiných výdobytků civilizace. Nechápat tento prostý fakt, znaméná být úplným kreténem.
Současné umění sděluje společnosti ... rozvoje, vyvolává “ bouření mozků ", nutí přemýšlet a usouvztažňovat. Nepotvrzení jakékoli vymyšlené i skutečné tradice (tradic je v kterékoli kultuře ohromné množství) a vymýšlení a realizace “ jiného " - to je hlavní úkol takového umění.
3. března 1999
Nebezpečí trestního stíhání A.T.O. nabývá stále reálnější podoby. (2. března bylo proti němu vzneseno oficiální obvinění.) Takový vývoj událostí nemůže neskončit soudem a bezpodmínečně vyzdvihne několik čistě sociálních otázek vzdálených od současné teorie umění. Tyto otázky - základna současného umění a takzvaná demokracie. Neznalost správných odpovědí nedává možnost vytvořit si adekvátní mínění o akcích A.T.O.
Takže - jsou akce A.T.O. uměním? Ano - bezpodmínečně jsou
1. A.T.O. je jedním z nejznámějších moskevských umělců. Je tím kdo vytváří vlastnosti a parametry současného umění. Nebude přehnané citovat v kladném smyslu výrok amerického minimalisty Donalda Judda: "vše co umělec nazval uměním uměním také je".
2. Jeho celá akce probíhala v rámci uměleckého setkání a jakákoli předem připravená umělecká akce se stává uměním. Ovšem nejprogresivnější novátorské žánry současného umění (například pouliční performance) směřují ven z rámců výtvarných ploch a sankce kurátorů i teoretiku umění jdou mimo ně. V daném případě máme co dočinění s tradičním gestem avantgardisty (v tom spočívá základní smysl tvorby A.T.O. - analýza a reflexe na téma avantgardistického ohromování.
3. Tato akce nevzbudila jednoznačný souhlas umělecké veřejnosti, ale významné je stanovisko její nejprogresivnější části, která akci ocenila jako zajímavou a zdařilou. Názorová různorodost je pochopitelná. Různí kurátoři a umělci podporují rozličné estetické hodnoty, mnozí se bojí vyjádřit svůj názor a narušit tak svou pověst a uměleckou kariéru. Někteří jsou prostě jen nevyhnutelně hloupí. Fakt že významná část umělecké veřejnosti označila Avdějovu akci jako cennou, ji automaticky činí uměním. Je lhostejno, zda všechny argumenty jednoznačně vypovídají vtom směru, že akce A.T.O. je dobrým a nesporným uměním.
Těžko vlastně může někdo na tuto otázku dát uspokojivou odpověď. Snad jen čas a logika rozvoje výtvarného umění. Soud ovšem v žádném případě tento problém kompetentně nevyřeší.
Nabízí se další otázka - jsou akce A.T.O. urážkou cítění věřících? Tato otázka tvoří hlavní část trestního stíhání. Odpověď na ni nemůže být jednoznačná, protože různá náboženství definují jako rouhačská různá gesta. Jaké náboženství vybrat jako normu? Fakt, že v Rusku je nejrozšířenějším náboženstvím pravoslaví, nevylučuje možné rozhořčení některými akcemi muslimů, budhistů, baptistů a jiných.
Otázku je potřeba formulovat jinak - Může tedy v současném umění být dán k dispozici prostor pro adekvátní vyjádření citů rozličných menšin bez újmy pro tuto společnost?
Za jeden z takových prostorů je pokládáno především pole umění. Jedním z pozitivních úkolů jakéhokoli státního mechanismu, je pěstovat a korigovat neslučitelné světové názory, udržovat ve společnosti soulad, dávaje tím každému šanci. To je demokracie. Je možné nechápat tak prostou věc? Pokud činnosti člověka zůstávají na bázi jazyka (v daném případě uměleckých obrazů), nemohou být trestné. Kromě toho akce A.T.O. není nic jiného než demonstrace - úcty k ruské společnosti. Počítá s tím, že žije v světském státě (nebo ne?) a doufá proto, že umění může být adekvátně přijímáno.
Nedávno jsem se sešel s jedním "pravoslavným" (slovo "pravoslavný" je v uvozovkách, neboť v těchto lidech není ani kapka pravoslavného smíření - základu této víry) a ten se úplně vážně domnívá, že podobná gesta je třeba jednoduše likvidovat. Myslím, že většina pravoslavných je téhož mínění. Tak kdo má tedy být izolován od společnosti?
Akce A.T.O. zviditelnila celou ideologickou tendenci současné vlády. V podstatě se Rusko ubírá rychlým tempem k pravoslavnému fundamentalismu. Bylo by možno říci k fašismu, kdyby tento termín nebyl nálepkou. Represe institucí zúčastněných ve sporu nejsou nic jiného, než odstraňování ideologických konkurentů. Vláda se nezaobírá nebezpečím pocházejícím ze strany těchto "trpasličích " organizací, ale snaží se raději definovat v rámci národního a vlasteneckého cítění. Jinými slovy - vláda chce více moci. A to moci ideologické, nikoli materiální. Vláda Jelcina, Lužkova, Primakova, vytvořila v zemi podmínky pro vznik fašismu, feudálního tmářství a náboženského fundamentalizmu, nyní s nimi vůbec nebojuje ale snaží se jim sama maximálně přiblížit. Ruská inteligence, která by musela demonstrovat jiný kulturní názor, s ní raději drží krok. Takzvaná demokracie a Jelcinovy ekonomické reformy nemohly dospět jinam než k totálnímu krachu, protože již na začátku celý projekt obsahoval mnoho prvků předrevoluční ideologizace. Nyní, na troskách ruské ekonomiky, nezůstává vládním představitelům v rukou jiný nástroj nátlaku, než staré pravoslavné hodnoty.
Rozvoj kultury ve dvacátém století probíhal pod vlivem různých nových způsobů komunikace. Všemožné umělecké ismy byly myslitelnými modely těchto komunikací. Sám pojem "člověk" dosáhl v této periodě svého sociálního vrcholu. Nové komunikace uvnitř demokratické společnosti by mohly vytvořit reálné politicko-sociálně-technologické podmínky pro realizaci nelidského projektu. Internet, genové inženýrství, klonování, elektronická hudba, psychostimulace, současné umění - to jsou první příznaky tohoto projektu. Lidstvo pomalu ale jistě spěje k odlidštěné existenci. ...
Jaký vztah máme mít k tomuto procesu? Pokud se máme nechat vést výlučně momentálním úsudkem, bude nutné rychle uvěřit v Boha a vytvářet "krásné a věčné věci" - bude to jednodušší a výnosnější. Pokud si ovšem budeme přát reálně se účastnit historického procesu, není pochyb, že musíme postupně směřovat k novému sociálnímu smýšlení. Pro mne, stejně jako pro A.T.O., tato otázka nevyvstává ale je samozřejmostí.
Vy chápete čeho se účastníte a jakou roli hrajete?

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

No Future For Censorship No Future For Censorship
Author dreaming of a future without censorship we have never got rid of. It seems, that people don‘t care while it grows stronger again.
Nick Land — experiment s nehumanismem Nick Land — experiment s nehumanismem
Nick Land byl britský filozof, který už není, aniž by byl mrtev. Jeho takřka neurotický zápal pro šťourání se v jizvách skutečnosti svedl nemálo nadějných akademiků na obskurní cesty tvorby, která obtěžuje svou původností. Texty, které po něm zůstaly, dosud spolehlivě znechucují, nudí a pudí k vykastrování jejich zařazením do „pouhé“ literatury.
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
"Thanatopolis" limited Collection for London Show.
Více informací...
39 EUR
46 USD
2008, 19.2 x 12.5 cm, Pencil Drawing
Více informací...
120 EUR
140 USD
21 x 30 x 1 cm / 58 pages / Offset + couv sérigraphie 4 passages / 600ex
Více informací...
20 EUR
23 USD
Feast, sketch - drawing, 29,5 x 20,5 cm
Více informací...
340 EUR
398 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.