Časopis Umělec 2003/3 >> SPRAVEDLNOST V NÁRUČI ŽLUTÉHO PIEROTA Přehled všech čísel
SPRAVEDLNOST V NÁRUČI ŽLUTÉHO PIEROTA
Časopis Umělec
Ročník 2003, 3
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

SPRAVEDLNOST V NÁRUČI ŽLUTÉHO PIEROTA

Časopis Umělec 2003/3

01.03.2003

Jiří Ptáček | news | en cs

8. mezinárodní bienále v Istanbulu,
18. 9. – 16.11. 2003


Soudná multikulturní show – tak by se dalo charakterizovat bienále v Istanbulu. Loni turecká strana požádala o realizaci největší přehlídky v zemi amerického kurátora Dana Camerona a zaměstnanec newyorského New Museum of Contemporary Art předvedl skeptikům mezinárodních monstrakcí, že při jejich organizaci lze myslet na souvislosti místa, kde se uskutečňují a že si lze zvolit nosné téma, které přestojí i případné odchylky a dílčí rozmělnění.
Istanbul se svými deseti milióny obyvatel je skutečné moderní město. Způli Evropa, způli Asie, způli součást mytických kořenů a historických kataklyzmat Západu i Východu, způli turecká republikánská současnost. Dělá to z něj místo, kde se otázky po identitě a vzájemnosti jen hrnou. Nejinak Istanbul interpretoval Dan Cameron. Vybral osmdesátpět umělců ze všech koutů světa. Opět sice nikoho z našich skalin a lučin, ale návštěva bienále ukázala proč. Jako klíč mu nesloužila státní příslušnost a žádné lokalitě nevěnoval výraznější pozornost. Důraz kladl na skutečnost, že umělec se stále zřetelněji vyjadřuje svou lokální metaforou k projevům společenského bezpráví. Tento postoj probíhá simultánně na celé planetě a je v tomto smyslu globální podobou rezistence a kritiky. Právě v reakcích na atakující sociální realitu nalezl obsah titulu bienále Poetic Justice.
“Nejsilnější důvod spojit poezii a spravedlnost byl odpovědí na znehodnocení duchovna se všemi jeho manifestačními hodnotami, což se stává mimořádně nezpochybnitelným rysem současné západní společnosti. Umění naší doby odráží postoj, že oblasti hmoty a vědomí nejsou pouze stejně zásadní, ale v důsledku neoddělitelné”, napsal Dan Cameron do průvodní zprávy k bienále. A přinejmenším v přízemí rozlehlého hangáru Antrepo No.4, navrženého v padesátých letech americkými armádními architekty, to stvrdil velmi koncentrovaným výkonem. Absolutní převaha videa a videoinstalace neprezentovala toliko zlidovění digitálních médií, ale tendenci manifestovat příběhy, ať již v podobě dokumentární reference nebo imaginativní kreace. Přízemí Antrepa by samo o sobě obstálo jako velmi intenzivní prezentace hlubokého pocitu ohrožení, který ve světě zavládl. Překvapivě se ve středu zájmu opět objevil osud jedince, líčený jako prostor mezi civilizačními limity a kulturními kontroverzemi.
Umělec předkládá důsledky hospodářské nerovnosti mezi kontinenty, politické a kulturní represe v zemích třetího světa či trvalou hrozbu válečných konfliktů s vědomím, že se jedná o nesčetná zpronevěření se lidským právům, jak ji reprezentují globální komunikace a expandující demokratické ideje Západu. Na druhé straně zachycuje i negativní dopady uplatňování takových idejí. “Současné umění reaguje na hegemonii materiálních idejí snahou učinit z umění sociální a politický prostředek, v rámci něhož je rolí umělce upozornit na ty poměry materiálního světa, jež se doposud přehlížely nebo se jim nerozumnělo.” A do studie v katalogu Cameron poznamenal: “Možnost globálního soužití, aspekt, který určuje můj výběr řady umělců i děl pro tuto výstavu, nutně znamená zjištění, že ideály spravedlnosti – jako všechny kulturní hodnoty – jsou za určitých okolností absolutními a za jiných zase široce relativistickými principy.” Podílení se na spravedlnosti se tak může odehrát až tehdy, když se odhaluje její vnitřní entropie.
Ostatní části bienále, ať už druhé podlaží Antrepa, Jerebatanské cisterny nebo bývalá slévárna děl z 15. století, proměněná na výstavní prostor Tophane-i Amire Cultural Centre, v podstatě doplňovaly a rozvíjely tuto perfektně zvládnutou základní část bienále. U instalací a projekcí nad vodami Jerebatanské cisterny se dbalo na zrcadlení a na atraktivitu místa hojně navštěvovaného turisty, druhé podlaží Antrepa zase předvedlo, že nárok na poetickou spravedlnost lze vysledovat i v líčení intimních tragédií a sexuálních tabuizací a že se přirozeně odráží i do jiných médií než do digitálních. O výmluvnosti by se zde mohlo polemizovat často, ale základní rámec centrální expozice to nemohlo popřít. Snad pouze těch několik málo děl v muzeu a exchrámu Hagia Sofia působilo jako promarněná šance a podlézavá snaha přiblížit se těm, kterým je návštěva odlehlého Antrepa zatěžko.
Kdyby se bienále pokoušelo dát jednoznačnou odpověď na tázání se po spravedlnosti v současném světě, možná by se podvolilo opatrným a zbabělým formulacím. Představa, že svět podléhá nekončícímu sváru, že tendence k sjednocení etiky naráží na hluboké odlišnosti kulturních kořenů, a přesto si nás už neodvratně získala, byla v Istanbulu vidět na každém kroku. A Dan Cameron, na vernisáži oblečený do kompletu banánové barvy, si mohl spokojeně mnout ruce skryté v bílých rukavičkách.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec
Redakční okruh Umělce se rozhodl k vyhlášení deseti jmen umělců, kteří podle názoru jeho členů (Lenka Lindaurová, Vladan Šír, Ivan Mečl, Tomáš Pospiszyl a Karel Císař) mají zásadní význam pro českou výtvarnou scénu 90. let. Po dlouhé diskusi, na které jsme si ujasňóvali kritéria, jsme se dostali k určitým jménům, která z mnoha důvodů považujeme za důležitá pro situaci u nás i naši prezentaci…
Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Po České a Umělecké trilogii završuje nakladatelství Divus edici dramatických opusů S.d.Ch. vydáním Lidské trilogie. Opulentně...
Více informací...
13 EUR
Elephant, 2009, silkscreen print, 50 x 35 cm
Více informací...
65 EUR
Rozsáhlý katalog k výstavě v NG v Praze. 80 celobarevných stran napěchovaných tím nejlepším co z Lahody známe: na 15 sérií...
Více informací...
10,06 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS NOVÁ PERLA
Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
 

Galerie, knihkupectví a kavárna
otevřena od středy do neděle
od 11:00 do 22:00

a na objednávku emailem shop@divus.cz
nebo telefonicky na čísle +420 606 606 425


Divus Perla
Gábina Náhlíková, gabina@divus.cz, +420 604 254 994


Nakladatelství Divus
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888


Tiskárna, grafické a předtiskové studio Divus
studio@divus.cz


Časopis Umělec
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

 

Kavárna a knihkupectví Perla
Hana Turynová, shop@divus.cz, +420 606 606 425

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.