Časopis Umělec 2003/1 >> Poznámky Přehled všech čísel
Poznámky
Časopis Umělec
Ročník 2003, 1
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Poznámky

Časopis Umělec 2003/1

01.01.2003

Vít Soukup | theory | en cs

"Poznámky:
1. Černý, David: Promrdané roky pravdivý příběh, katalog, Praha, Divus,2000
2. Revue Labyrint, roč. 2002. č.1112,ISSN 12106887.
/3 Lyotard, Francois: O postmodernismu, Praha: Filosofia, 1993.ISBN 8070070471.
/4 Belting, Hans: Konec dějin umění, Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 8020408568.
/5 Soukup, Vít: Koncepce pro náplň doktorantského studia na VŠUP v Praze, Praha,VŠUP,1999.
/6 Dvořák, Max: Umění jako projev ducha. přel. Urbanov Věra, Praha, Jan Laichter, 1936.
/7 Volek, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky, Praha: Univerzita Karlova, 1966.
8. Taine, Hipollyte: Studie o dějinách umění, Praha: Odeon, 1978.
9. Alberti, Leon Batista viz. /7
10. Nietzsche, Friedrich: Zrození tragedie z ducha hudby, přel. Fišer, Otokar, Praha: Gryf, 1993.
11. Černický Jiří: Tuhý hrdina, rozhovor s Vítem Soukupem, Koktejl, listopad 1998, str. 182 186
12. Kulka, Tomáš: Umění a kýč, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, I992. ISBN 8004253857.
13 Mráz, Bohumír: Zdeněk Hajný, České Budějovice: Nehut, 1992.
14. Mráz. Bohumír: Zdeněk Hajný, Praha: Odeon, 1989. ISBN 8020709126.
15. Anderle Jiří: Vollstandiges werkverzeichnis der Graphik mit allen Zustanden, Koln: Baukunst, 1972.
16 Kotalík, Jiří: Jiří Anderle, Dusseldorf: Galerie Walther, 1972.
17. Klusáková Jana: Český sochař Olbram Zoubek o sobě a o době, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990. ISBN 8070570342.
18. Malina, Jaroslav, Kapusta, Jan, Klusáková Jana, Šetlík Jiří: Olbram Zoubek, Brno: Georgetown, 1996. ISBN 8090160492.
19. Rezek, Petr: Filozofie a politika kýče, Praha: Ise Oikoymenh, 1991. ISBN 8020709126.
20. viz. /12
21. Sozanský Jiří: Umění zastaveného času : Česká výtvarná scéna 19691985, Výtvarné umění 1997. ISSNO8629927.
22. Mathesius, Angelika: Jeff Koons, Koln: Taschen, 1992. ISBN 382289351X.
23. Preiss Pavel: Panorama manýrismu, Praha: Odeon, 1974.
24. Aktuální nekonečno, katalog k výstavě, Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2000.
25. Neumann, Jaromír: Český barok, Praha: Odeon, 1974.
26. Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu, přel.Kusák, Alexej, Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966.
27 Novalis: Učedníci Sajští, přel. Bresta, Alfons, Liberec: Dauphin, 1996. ISBN 808601908X.
28 Chalupecký, Jindřich: Úděl umělce, Praha: TORST, 1998. ISBN 8072150502.
29. tentýž: Nové umění v Čechách, Jinočany: H&H, 1994. ISBN 8085787814.
30 viz. /3
31 Rejman, Ladislav: Slovník cizích slov, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966.
32 viz. /12
33 Crispolti, Enrico: Surrealismus, Munchen: Schuler Verlagsgeselschafft, 1974. ISBN 3779650223.
34 Jean, Marcel: Historie de la peintue surrealiste, Paris: Editions du Seuil, 1959.
35 Welsch, Wolfgang: Naše postmoderní moderna, Praha: Zvon, 1994. ISBN 8071131040.
36. Appignanesi, Richard: Postmodernism for beginners, Cambridge: Icon Books, 1998. ISBN 1874166218.
37. Pod jednou střechou: fenomén postmoderny v úvahách o Českém výtvarném umění, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. ISBN 80 21008725.
38. Vágner, Ivan: Svět postmoderních her, Jinočany: H&H, 1995. ISBN 808578775X.
39. Friedman, Richard Elliot: Mizení Boha, Praha: Argo, 1999.
40 viz. /5
41. Ruskin, John: Dvě stezky, Praha, Jan Leichter, 1906; Ruskin, John: Seven lamps of architekture, xerokopie, originál 1886, VŠUP Praha, sig. 26485 KV.
42. viz. /26 a /27
43. Kuras, Benjamin: Češi na vlásku, Praha: Baronet, 1994. ISBN 8072142593.
44. Mandys, Pavel: Fenomén Hřebejk, Týden roč. 2003, č.13, str. 74. ISSN 12109940.
45. Lucie Smith, Edward: Art Today, Praha: Slovart, 1996. ISBN 8085871971.
46. viz. /2
47. Knížák, Milan: Vedle umění, Praha: H&H, Národní galerie v Praze, 2002. ISBN 8073190176 (H&H). (ISBN 807035.2302.
48. Dorka roč. 1973, č. 6, index 45 324.
49. Panofsky, Erwin: Perspektive And Symbolic Form, New York. Zone Books, 1991. ISBN 094 2299523.
50. Dorka roč. 1976, č. 12. str. 7.
51. Pěchouček, Michal: Umělec, roč. 2000, č. 3, Praha: Divus, 2003. ISSN 12129550.
52. Barney, Mathew v: Thon, Ute: Der der Altpraum Fabrikant, Art. N.5, 2002. ISSN 01732781.
53. Wewerka, Olga: Šaman naší doby. Ateliér, řoč. 16, č.5.ISSN 12105236.
54. viz. /4
55. Hill, Gary ve: Výtvarné umění Art in Amerika, roč. 1995, č. 12, str. 107.ISSN 08629927.
56. Balasz, Bela: Nagy érfordulók. Slov. verze, Bratislava: Osvetový ústav, 1981.
57. Delluc, Louis: Écrits cinematographiques, Paris: Cinemateque Francaise, I990. ISBN 2900596025.
58. Moussinac, Leon: L´age ingrant du cinema, Paris: Les Édit. Francais Reúnis, 1967.
59. Pudovkin, Vsevolod: O filmovém umě ní, Praha: Orbis, 1954.
60. Ejznštejn, Sergej Michajlovič: O stav bě uměleckého díla. přel. Taufer, Jiří, Praha: Československý spisovatel, 1963.
61. Aristoteles: Poetika, Praha, Gryf, 1993. ISBN 8085829010.
62. Lawson, John Howard: Teorija i praktika sozdanija p´jesy i kinoscenarija, Moskva: Iskusstvo, 1960.
63. Holá Jana: Quentin Tarantino, v: Revue Labyrint, roč. 2000, č. 78.ISSN 12106887.
64. Epstein, Jean ve: Film je umění, sborník teoretických textů, Praha, FAMU, 1960.
65. Viola, Bill ve: viz. /4
66. Viola Bill ve: viz./55, str.39.
67. Cotton, Bob: The Cyberspace Lexikon: An Ilustrated Dictionary of Terms From Multimedia to Virtual Reality, London, Phaidon, 1995. ISBN 0714832677.
68. Uhlířová, Markéta: Entermultimediale 2000, muhlir 33 @ hotmail com.
69. viz. /52
70. Chalupecký Jindřich: Úděl umělce: Duchampovské meditace, viz. /28
71. Duchamp: 18871968, Paris: Cerele d´art, 1995. ISBN 27O2204201.
72. Burden, Chris ve: viz. /55, str. 75.
73. viz. /61
74. Shakespeare, Wiliam: Hry, přel. E. A. Saudek, Praha: Naše vojsko, 1956.
75. Kalista, Zdeněk: Tvář baroka, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004253857.
76. Kundera, Ludvík: DADA, Praha, Jazzová sekce, 1983.
77. viz. /33 a /34
78. Bourden, David: Warhol, Koln, Du Mont, 1989. ISBN 3770123387.
79. Celant, Germano: Andy Warhol: a factory, Ostfildern: Hatje, 1998. ISBN 3775707735.
80. The Prints of Andy Warhol, New York: Museum of Modern Art, 1990. ISBN 2869250304.
81. Basquiat, Jean Michel v: Crenan, Sabine: Drei Stars Tauschen Ihre Lienwalde, Art. N.2, 1996. ISSN 01732781.
82. Koons, Jeff viz./22
83. Kelley, Mike, ve: Výtvarné umění, roč. 1992, č.3, Lauf Cornelia, Rolling Steve.ISSN 06829927.
84. tamtéž, roč.1995, č. 1 2 viz./55, str. 121.
85. Kingelez, Bodys Isak, ve: Pospiszyl, Tomáš: Vítězové nad peklem, roč. 1999, č. 5 6.
86. viz. /8
87. viz. /74
88. Bernard, Jan: Zrcadlově převrácený obraz, Výtvarné umění roč. 1992, č.4,
str. 73-76
89. Sklep, Praha: Pražská scéna,1999. ISBN 80-86102-00-9.90. Loos, Adolf: Řeči do prázdna, Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2001. ISBN 80-86359-O6-9.91. Brecht, Bertold: Geschichten vom Herrn Keuner, Leipzig: Hermann Schober, 1959.
"
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec Top Ten českých výtvarných umělců 90. let podle časopisu Umělec
Redakční okruh Umělce se rozhodl k vyhlášení deseti jmen umělců, kteří podle názoru jeho členů (Lenka Lindaurová, Vladan Šír, Ivan Mečl, Tomáš Pospiszyl a Karel Císař) mají zásadní význam pro českou výtvarnou scénu 90. let. Po dlouhé diskusi, na které jsme si ujasňóvali kritéria, jsme se dostali k určitým jménům, která z mnoha důvodů považujeme za důležitá pro situaci u nás i naši prezentaci…
Kulturní tunel II Kulturní tunel II
V minulém čísle jsme se začali zabývat tím, kam se poděly miliony korun z jednoho z nejbohatších kulturních fondů - Českého fondu výtvarných umění během jeho přeměny v Nadaci ČFU, která proběhla ze zákona na konci roku 1994, a jak to, že současní členové správní rady nadace nad tím jen kroutí hlavami, zatímco výtvarnou obec to ani trochu nezajímá.
MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
2002, 17.8 x 22.9 cm, Painting on Canvas
Více informací...
555,60 EUR
645 USD
2002, 20.3 x 25.4 cm, Painting on Canvas
Více informací...
444 EUR
516 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

 

Otevřeno od středy do soboty mezi 12:00 a 18:00

 

Kancelář: +44 (0) 20 8692 5157

 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

 

Shop
shop@divus.org.uk, +44 (0) 20 8692 5157

DIVUS PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101
252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
ivan@divus.cz, +420 602 269 888

Otevřeno od středy do neděle od 11:00 do 18:00.
Od 15.12
do 15.1. pouze na telefonickou objednávku.

 

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS