Časopis Umělec 2002/2 >> Umění v bunkru Přehled všech čísel
Umění v bunkru
Časopis Umělec
Ročník 2002, 2
6,50 EUR
7 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Umění v bunkru

Časopis Umělec 2002/2

01.02.2002

Michaela Sečanská | galerie | en cs

Vernisáží výstavy Upside Down zahájila 4. června 2002 bratislavská Galerie Priestor for Contemporary Arts čtvrtý rok své existence.
Tato výroční výstava představila slovenské i zahraniční výtvarníky, přičemž většinu z vystavených děl tvořily práce z oblasti video-artu, zbytek doplňovaly instalace a barevné digitální tisky. Kromě známého polského umělce Zbigniewa Libery tu ze zahraničí byli Hajnal Németh, která se představila dvěma nápaditými videoprojekcemi, dvojice Vladimir Nikolić a Věra Večanski s videem nazvaným How to Become a Great Artist (Jak se stát skvělým umělcem), v němž úspěšný umělec na základě vlastní zkušenosti radí mladé nezkušené umělkyni, jak se dostat mezi uměleckou elitu, a nakonec Krassimir Terziev, který ve svém projektu On the BG Track (Bulharskou cestou) představuje formou digitálních barevných tisků úryvky z filmů, v nichž je zmínka o Bulharsku. Vystavení slovenští autoři Aneta Mona Chişa, Marek Kvetán, Marko Blažo, Gabika Binderová a Dušan Zahoranský patří k nejvýznamnějším představitelům mladé generace a všichni měli v minulosti samostatnou výstavu v Galérii Priestor.
S těmito umělci kurátor a zakladatel Galerie Priestor Juraj Čarný (1974) spolupracuje nejčastěji. Už během studií se jako kurátor nebo koordinátor aktivně účastnil mnoha výstav (BillboArt, 1995; Socha v galerii, 1996; Čas města — Dušan Zahoranský, 1996; Instalace — Marek Kvetán a Patrik Križovenský, 1997; Readme, 1998) a uvažoval o vytvoření galerie současného umění, která v té době v Bratislavě chyběla. Když v roce 1998 dokončoval diplomovou práci na Univerzitě Komenského v Bratislavě, doslechl se o zajímavém prostoru, který by byl vhodný pro provozování galerie. Šlo o bývalý protiletecký kryt v sídle jedné reklamní agentury. Jejímu kreativnímu řediteli Martinu Knutovi se myšlenka galerie zaměřené na alternativní a experimentální projekty současného umění zalíbila, souhlasil s jejím vznikem a poskytl jí do začátku finanční podporu.
Úvodní výstava se uskutečnila 26. května 1999 pod názvem Prostor pro rekapitulaci. Představili se na ní přední slovenští výtvarníci od nejstarší po nejmladší generaci: A. Mlynárčik, S. Filko, R. Fila, R. Sikora, D. Tóth, V. Kordoš, O. Laubert, D. Fischer, P. Rónai, K. Pichler, R. Galovský, I. Németh, R. Ondák, D. Lányi, D. Sadovská, D. Zahoranský, M. Kvetán, M. Blažo, P. AGAT Huba.
Byla to zároveň pilotní výstava rozsáhlého výstavního projektu nazvaného Začátek konce — Konec začátku (1999-2000). V jeho rámci proběhla kontroverzní výstava Malík Urvi české umělecké skupiny Pode Bal, která vyvolala množství protichůdných reakcí v Česku i na Slovensku. Verze pro Galerii Priestor byla doplněná o fotografie slovenského prezidenta Rudolfa Schustera a bývalého šéfa československé státní bezpečnosti (StB) Alojze Lorence. Další slovenskou aktualizací této výstavy byl projekt Petera Kalmuse Mail-Art (i)lustrace, ve kterém konfrontoval čtyři prezidenty, již vzešli ze slovenského politického prostoru: Dr. Tisa, Dr. Husáka, Ing. Kováče a Ing. Schustera. Dalšími zahraničními umělci v rámci projektu Začátek konce — Konec začátku byly Zuzanna Janin a Jenny Schmidt. Z domácích autorů Juraj Čarný představil umělce své generace: M. Kvetána, C. a M. Blažovi, D. Sadovskou, P. AGAT Hubu, A. M. Chişu, P. Križovenského, D. Zahoranského, D. Lányi, a J. Mančušku. Ze starších výtvarníků představil nejen dílo P. Rónaie, ale především připomenul tvorbu pozoruhodného slovenského umělce Igora Kalného, který zemřel předčasně v roce 1987. Výstava obsahovala jeho akční a konceptuální kresby, razítkové grafiky i fotodokumentace z akcí, které organizoval. Čarnému se podařilo získat některé do té doby nevystavené práce. V průběhu výstavy se konala diskuse na téma tvorby Igora Kalného za účasti teoretiků umění.
Kromě výstav Juraj Čarný uspořádal mezinárodní sympozium a přednáškový cyklus s názvem Videoart +, na němž vystoupili mnozí významní slovenští a mezinárodní teoretikové a umělci věnující se problematice video-artu (např. Don Ritter, Keiko Sei, Marek Wasiliewski, Miklós Peternák, Michael Bielický).
V současnosti v Galerii Priestor probíhá druhý výstavní projekt Experimentální laboratorium (2001 –2002). V něm zatím vystavila Kateřina Vincourová instalaci Hobby-raum, která se skládala z nafukovacích terárií pro zvířata. Dále proběhla kolektivní výstava představující možnosti využití zvuku v současném výtvarném umění s názvem Sound in Art, na níž slovinská kurátorka Nataša Petrešin uvedla tvorbu M. Behrense, Monogramisty T. D., M. Peljhana, S. Philipsz, M. Potrč, C. Randla, E. Sabjornssona, dvojice Scanner + Tonne.
Ačkoli těžiště výstav leží především v Čarného generaci, jsou do koncepce výstavního prostoru zahrnuty i práce umělců generace starší (M. Kern, M. Paštéka, O. Laubert). Naopak z mladších výtvarníků se působivou instalací nazvanou Prostor představil Milan Mikula, který se zabývá především grafickým designem, scénografií a projekty pro veřejné prostory. V Galerii Priestor vybudoval obrovské pohyblivé stěny, umožňující návštěvníkovi manipulaci s prostorem galerie, čímž nastolil otázky volnosti a omezení pohybu.
Finanční prostředky na chod galerie získal Čarný ze sponzorských příspěvků a z grantů vyhlášených Ministerstvem kultury a nadací NPOA. V roce 2002 nebyl Galerii Priestor udělen žádný státní grant. Navíc město Bratislava nekomerční galerie nepodporuje vůbec. Toto ignorování ze strany státu a města je pobuřující především vzhledem k počtu kvalitních projektů podporujících slovenskou kulturu, které Galerie Priestor v průběhu své existence uspořádala. Juraj Čarný jako galerista dokonce dvakrát prezentoval slovenské výtvarné umění na uměleckém veletrhu organizovaném galerií Hubert Winter ve Vídni a v Innsbrucku. Galerie Priestor se letos navíc poprvé zúčastní veletrhu současného umění Art Forum Berlin.
V druhém pololetí 2002 a během roku 2003 plánuje Galerie Priestor v rámci projektu Experimentální laboratorium navázat systematickou spolupráci s partnerskými galeriemi v zahraničí a realizovat mezinárodní výstavní projekty. Na říjen se ve spolupráci s Galerií Ellen de Bruijne Projects plánuje výstava nizozemské výtvarnice Marie Pask zabývající se videoartem v koncepci českého kurátora Radka Váni. Základem činnosti galerie pro rok 2003 by měla být užší spolupráce na společných projektech s následujícími galeriemi: Galerie Raster z Varšavy (Zbigniew Libera), Galerie Display z Prahy (Jan Kadlec), Galerie Trafó z Budapešti (Balázs Beothy), Galerie Škuc z Lublaně, Galerie Mezzanin z Vídně.
Dalším připravovaným projektem bude výstava, workshop a přednáškový cyklus s názvem Art Without Frontiers, věnované tématu rekonstrukce identit mezi nacionalismem a globalizací. Kurátorkou výstavy bude Nino Danelia, která představí tvorbu současných gruzínských umělců. Galerie Priestor se též spolupodílí na přípravě The Last East European Show, jež se uskuteční v dubnu 2003 v Museum of Contemporary Art v Bělehradě s účastí A. M. Chişy, M. Kvetána. a D. Zahoranského.

Priestor for Contemporary Arts
Somolického 1/B
811 05 Bratislava
tel. (+421) 905 231187
e-mail: juraj@publicis.sk
Web: www.publicis.sk/priestor
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
Afričtí upíři ve věku globalizace Afričtí upíři ve věku globalizace
"V Kamerunu se hojně šíří fámy o zombie-dělnících, kteří se lopotí na neviditelných plantážích podivné noční ekonomiky. Podobné příběhy, plné posedlé pracovní síly, pocházejí z Jihoafrické republiky a Tanzanie. V některých z nich se nemrtví na částečný úvazek po celonoční lopotě namísto spánku budí ráno vyčerpaní."
Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
2001, 17.8 x 22.9 cm, Painting on Canvas
Více informací...
555,60 EUR
630 USD
tisk na banerovou folii, 250 x 139 cm, 2011
Více informací...
799,20 EUR
906 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS