Časopis Umělec 2009/1 >> Georges Didi – Huberman: Proti nezobrazitelnému Přehled všech čísel
Georges Didi – Huberman:  Proti nezobrazitelnému
Časopis Umělec
Ročník 2009, 1
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Georges Didi – Huberman: Proti nezobrazitelnému

Časopis Umělec 2009/1

01.01.2009

Karin Rolle | review | en cs de es

Tématem francouzského filozofa a historika umění Georgese Didi – Hubermana (* 1953) je citlivost vztahu mezi dějinami a uměním. Jeho Obrazy navzdory ( Bilder trozt allem ) jsou písemným vyjádřením nesouhlasu se zákazem zobrazování radikálního prohřešku proti lidskosti, jímž byl holocaust. Huberman nesdílí obvyklou skepsi spojenou s obrazovým vyjádřením a ani ustálené pojetí Šoa jako čehosi nepředstavitelného, a proto nevhodného pro obrazové ztvárnění. Prodchnut soucitem apeluje: z dějin je třeba znovu a znovu rvát obrazy.
Fotoaparát schovaný na dně kbelíku. Tajně se v létě roku 1944 dostane do koncentračního tábora v Osvětimi. Bere jej k sobě řecký Žid Alex, člen zvláštní jednotky židovských vězňů, pověřených výkonem masového ničení. V následujících minutách vzniká série čtyř fotografií. Dva záběry zachycují denní rutinu „zvláštního komanda“: Vidíme příkopy vyhloubené pod širým nebem, v nichž jsou spalována lidská těla. Hromady se jich povalují na zemi jako zdechliny, zahalené v omamném kouři. Tyto snímky Alex pořizuje z úkrytu v krematoriu. Pak se otočí a pohlédne směrem ven. Následuje další výjev jako z pekla: Nahé ženy jsou na cestě do plynových komor. Vznikají dva rozostřené záběry. Alex se potom vrací a svitek filmu předává ukrytý v tubě se zubní pastou do rukou polského odboje.
Snímky bylo možné spatřit před sedmi lety na pařížské výstavě fotografií z koncentračních táborů nazvané Mémoire des camps. Většina záběrů byla vytvořena pachateli; zachycují vězně, dokumentují výstavbu táborů či výsledky „lékařských experimentů“. Proti nim stojí obrazy osvobození a konečně i ojedinělé výpovědi obětí, jako je tato.
Fotografie pocházejí ze světa, který měl, dle vůle vykonavatelů nacismu, zůstat nespatřen. Tábory byli určeny k rozsáhlému vyhlazení evropských Židů. Vyhlazení neznamenalo „pouhé vraždění“. Cílem podlého plánu konečného řešení bylo Židy zlikvidovat a nezanechat žádné stopy: Těla byla zpopelněna, zbylé kosti semlety, popel rozptýlen po okolí a v konečném důsledku byla zničena i samotná místa, kde se vraždění odehrálo. Krematoria v Osvětimi byla po porážce Německa vyhozena do povětří. „Znovu šlo o to, aby se Osvětim stala nepředstavitelnou.“
Georges Didi – Huberman nás vyzývá k zobrazování nepředstavitelného, k záchraně oněch střepů paměti z trosek obrazů a slov. Podrobně popisuje čtyři fotografie a skutečnost, kterou zachycují. Odmítá „francouzské myšlení“, pro něž je typická skepse vůči reprezentaci. Hrůzy holocaustu překračují meze lidské představivosti. Každý pokus pojmout toto neuchopitelné slovy či obrazem tedy hraničí se zlehčováním a lží. Šoa je možné pochopit jedině cestou zákazu obrazů. To tvrdí psychoanalytik Gérard Wajcman spolu s novinářem a filmovým režisérem Claudem Lanzmannem. Ve svém devítihodinovém dokumentárním filmu Šoa, pojednávajícím o táborech hromadného ničení a „Akci Reinhart“, Lanzmann nepoužil žádný dobový obrazový materiál. Skeptický postoj vůči zobrazování je jistě hodný respektu. Zároveň však má také řadu slepých míst.
Zastánci nezobrazování se totiž ocitají nebezpečně blízko postupům samotného nacistického režimu. Dál nechtěně přispívají k zahlazování stop po židovském národě v Evropě. Také revizionističtí myslitelé se zákazem obrazů souhlasí. A popírači Robert Faurisson či Udo Walendy považují zákaz zobrazování za doklad toho, že holocaust neexistoval.
Georges Didi - Huberman žádá, aby byla minulost přijata se zodpovědností. Děs Šoa nás přivádí na hranice toho, co si lze myslet a představovat. Spolu s Hannah Arendt trvá Huberman na tom, že právě tehdy, dostane-li se myšlení do úzkých, je třeba myslet dál a zaměřit se v uvažování jiným směrem. Je naší povinností vůči deportovaným, abychom byli v obraze. Proto musíme snímky přijmout a zabývat se jimi navzdory skutečnosti, že svět, v němž žijeme, je množstvím obrazů již bezmála zadušen. Tyto fotografie jsou důležité, protože otevírají cestu specifickému způsobu porozumění. Neumožňují sice dokonalé zachycení holocaustu, zato nám však dovolují spatřit drobné detaily komplexní skutečnosti, a tak ukazují „okamžiky pravdy“.
„Navzdory všemu mít představu o tom, co se stalo“ – to je silné poselství Hubermanovo. Jeho svědectví si nás získává průrazností, s níž na místo skepse vůči vyobrazenému staví „etiku obrazu“.

Georges Didi – Huberman, Bilder trotz allem. Nakladatelství Wilhelm Fink, Mnichov 2007, 260 stran, cena 29.90 Euro
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Afričtí upíři ve věku globalizace Afričtí upíři ve věku globalizace
"V Kamerunu se hojně šíří fámy o zombie-dělnících, kteří se lopotí na neviditelných plantážích podivné noční ekonomiky. Podobné příběhy, plné posedlé pracovní síly, pocházejí z Jihoafrické republiky a Tanzanie. V některých z nich se nemrtví na částečný úvazek po celonoční lopotě namísto spánku budí ráno vyčerpaní."
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
From series of rare photographs never released before year 2012. Signed and numbered Edition. Photography on 1cm high white...
Více informací...
220 EUR
Tento díl je věnován Kateřině Vincourové, laureátce Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1996, a její instalaci Bez názvu (1995 -...
Více informací...
23,75 EUR
2003, 28 x 21.2 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
222 EUR
tisk na banerovou folii, 250 x 139 cm, 2011 / ze série deseti číslovaných exemlářů signovaných autorem
Více informací...
799,20 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161
10783 Berlin, Germany
berlin@divus.cz

 

Otevřeno od středy do neděle mezi 14:00 a 19:00
 

Ivan Mečl
ivan@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150

DIVUS LONDON
Enclave 5, 50 Resolution Way
London SE8 4AL, United Kingdom
news@divus.org.uk, +44 (0)7583 392144
Open Wednesday to Saturday 12 – 6 pm.

 

DIVUS PRAHA
Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Czech Republic
divus@divus.cz, +420 245 006 420

Open daily except Sundays from 11am to 10pm

 

DIVUS WIEN
wien@divus.cz

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSCOW & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS