Časopis Umělec 2010/2 >> Bruselská noční můra Přehled všech čísel
Časopis Umělec
Ročník 2010, 2
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Bruselská noční můra

Časopis Umělec 2010/2

01.02.2010

Michal Vimmer | Michal Vimmer | en cs

"Michal Vimmer (nar. 1973) je vlastně renesanční člověk. Profesí psychiatr působící na 1.LF UK VFN.koníčkem zahraničněpoliticko-ekonomický komentátor na stránkách internetových, dnes již poněkud (nikoliv ovšem jeho vinou) pokleslých Britských listů; k naplnění oné renesanční všestrannosti mu svou náklonností napomáhají i múzy, a to nejen literární, ale i výtvarné – v nakladatelství Divus mu vyšel komiks 96 hodin u Vokouna na statku Sauerfelde (1999) a „psychothriller začínající na straně 32“ Pleonasmus (2000). Po devíti letech zde vyšla i druhá Vimmerova próza – Bad Design. Je vyvedena autorovými ilustracemi a na obálce slibuje „rekonstrukci nervy drásajících deníkových záznamů hrdinů na pokraji plíživého konce západní civilizace.“

Prostřednictvím čtyř ich-formových vypravěčů („Já“, Špína, Ráchel a Rozálie) , jež lze označit za poněkud excentrické osobnosti, se čtenáři odhaluje lehce znepokojivý obraz života na Zemi. Čtyři perspektivy vnímání světa se sugestivně derou postavami na svět obdobným způsobem, jako před sto lety Joyceovým Leopoldem Bloomem/Odysseem: prézentem vnitřních monologů, útržky dialogů, viděným prostupovaným vidinami, skutečnými kauzami obrážejícími se ve snech či literárními aluzemi perforujícími obraz reality. Přesto je ona sugesce vedena jao systematický záznam- každá kapitola obsahuje kromě názvu a ozanačení vypravěče také určení místa a času děje. Vyprávění se rozbíhá na reálném časoprostorovém půdorysu, od adventu roku 2000 do konce jara 2001, z Prahy se záhy přemístíme do Afghánistánu, Švýcarska a Belgie, někdejší Barmy (dnes oficiálně Myanmaru), Číny, Ruska, USA. A v neposlední řadě i tehdejší hojně medializované kauzy a témata (Y2K, televizní krize, Dutroux) tvoří silný verifikační rámec, díky němuž nezbývá, než světu vymykajícímu se obvyyklé perspektivě uvěřit.

Pro název románu je klíčová a zároveň nejhovornější postava „Já“ - lékaře, který zběhnul od altruistické profese k vizionářské zedničině. Modus operandi spásy světa esteticko-mystickou cestou, tedy prostřednictvím architektury a designu, je jistě povědomý. Nicméně zde se, na rozdíl od modernistického mýcení ornamentu a příšeří, fantazíruje o zahlazování rohů – mrtvého prostoru na „zbytečný krámy.“ Tento civilizovaný estétský způsob boje se zlem, vzývající kupolovou biomorfní architekturu Buckminstera Fullera, ovšem naráží na nepochopení v samém řídícím centru Evropy – v Bruselu. V Belgii se pak putování za zakázkami mení v noční můru, novodobý „bruselský sen“ se ztrácí v tmách na povrch vystoupivší agrese zhmotněné apokalyptickou noční můrou – fanatzií na téma případu belgického pedofila Marca Dutrouxe.

Dalším vypravěčem je Špína, „jeden z těch nemnoha původních, okoukaných, inteligentních českých feťáků.“ Jeho sledujeme na Dálný východ. Především Barma, vrchol zlatého trojúhelníku mocností v ilegální produkci opia, je místem Špínova feťácky jasnozřivého cestopisu. Snad drogami spuštěná regrese nás zavede do fantasmagorické aluze na nejdemagogičtější „růžový“ díl trilogie Nikolaje Nikolajeviče Nosova Neználek na Měsíci.Pohodově opiátová symbióza, v níž nechybí otočný dům s bazénem a spirálovou skluzavkou architekta Vrtišpunta či bývalí Rudí Khmerové coby milí obyvatelé Kvítečkova pečující o lány obřích máků, se postupně vytrácí, až se chemicky konejšené Špínovo ego uchýlí do solipsistní ulity sebezbožštění – navzdory tomu, že se pohybuje na pomezí dvou krutých totalit, Barmy a Číny.

Odlišný přístup k tomuto bolavému světu zaujímá Ráchel, dobrodružka a humanitární pracovnice. Její působení v afghánské škole je zároveň svědectvím o nuzných životních podmínkách v zemi s ironickým komentářem k někdy poněkud zbytnělému humanitárnímu zachraňování. Ostatně Ráchel se nakonec jeví jako mírně frustrovaná bytost, především nepřiznaně se pídící po ženichovi a autentizující svou existenci „děvčete z dobré rodiny“ ve válečných konfliktech.

Poslední z vypravěčů je Rozálie. Její zkušenost prostředkovaná emaily vtahuje do celkového obrazu i střípek z USA, kde se v Noble, ve státě Georgia, pod katolickou fasádou nažehlené afroamerické rodiny provozující úhledné krematorium, skrývá tajemství hodné námětu klasického béčkového hororu.

Je-li Vimmerův román zamýšlen jako popis plíživého konce západní civilizace, rozhodně se nejedná o prvoplánovou moralitu v duchu jednostranné romantizace „nezápadního světa.“ Naopak pohled na ostrý kapitalismus východoasijské „padělkové“ kultury – výrobků i životního stylu, kde „bývalí obráběči máku se po celodenní dřině v padělatelských dílnách učí pít falešné pivo“, nebo o afghánskou školu plnou dětí s minami utrhanýma nohama. Přesto se záchrana světa pražskými globalizovanými vypravěči zdá být v nedohlednu. Bruselský sen s masakrem dětí může symbolizovat i civilizaci potlačeného rodičovství ve jménu výkonostní, zde spíše spasitelské, a zážitkové kultury. Nakonec je tedy dvojsmyslné, zda se jedná o diagnózu světa či postav.

Kniha ale navzdory svému apokalyptickému poselství vyniká nelítostným humorem. Ironie bezpečně shazuje eventuální patos či mesiášství. Děj umně balancující mezi realitou a fikcí znemožňuje svůdnou ideologizující interpretaci v pravo-levém schématu. Nakonec i tematické atrakce jako sex, drogy nebo exotika jsou zde bezezbytku funkční, bez silácky exhibovaného světáctví. Vyprávění ubíhá v dynamické syntaxi, bez šustění papíru, místy v expresivním lexiku nebo hovorovými variantami. Jedinou slabostí knihy je nakonec poněkud volná narativní struktura, charakterizovaná spíše přesuny po mapě než jednoznančnou dějovou motivací, taakže i zběsilý let se může po čase omrzet, především tam, kde se myšlenky opakují."

Bruselská noční můra, nikoli sen

Eva Klíčová, Tvar 20 , 2009

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu Terminátor vs Avatar: Poznámky k akceleracionismu
Proč političtí intelektuálové, proč máte sklon k proletariátu? V soucitu k čemu? Chápu, že by vás proletář nenáviděl, vy nenávist neznáte, protože jste buržoa, privilegovaný, uhlazený druh, ale taky proto, že si netroufáte tvrdit, že jedinou podstatnou věcí, co jde říci, je, že si člověk může užít polykání sraček kapitálu, jeho materiálu, jeho kovových mříží, jeho polystyrenu, jeho knih, jeho…
Nick Land — experiment s nehumanismem Nick Land — experiment s nehumanismem
Nick Land byl britský filozof, který už není, aniž by byl mrtev. Jeho takřka neurotický zápal pro šťourání se v jizvách skutečnosti svedl nemálo nadějných akademiků na obskurní cesty tvorby, která obtěžuje svou původností. Texty, které po něm zůstaly, dosud spolehlivě znechucují, nudí a pudí k vykastrování jejich zařazením do „pouhé“ literatury.
Nevydařená koprodukce Nevydařená koprodukce
Když se dobře zorientujete, zjistíte, že každý měsíc a možná každý týden máte šanci získat na svůj kulturní projekt peníze. Úspěšní žadatelé mají peněz dost, průměrní tolik, aby dali pokoj a neúspěšné drží v šachu ta šance. Naprosto přirozeně tedy vznikly agentury jen za účelem žádání a chytré přerozdělování těchto fondů a také aktivity, které by bez možnosti finanční odměny neměly dostatek…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
1992, 35.5 x 43 cm (6 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
1 788 EUR
2 132 USD
2003, 28 x 21.2 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
222 EUR
265 USD
1996, 35 x 42.5 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
669,60 EUR
798 USD
London Urbanism
Více informací...
11 EUR
13 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161
10783 Berlin, Germany
berlin@divus.cz

 

Otevřeno od středy do neděle mezi 14:00 a 19:00
 

Ivan Mečl
ivan@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150

DIVUS LONDON
Enclave 5, 50 Resolution Way
London SE8 4AL, United Kingdom
news@divus.org.uk, +44 (0)7583 392144
Open Wednesday to Saturday 12 – 6 pm.

 

DIVUS PRAHA
Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Czech Republic
divus@divus.cz, +420 245 006 420

Open daily except Sundays from 11am to 10pm

 

DIVUS WIEN
wien@divus.cz

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSCOW & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS